Skip to content
Проект №BG16RFO002-2.024-1256 "Реализиране на пазара на предприемаческа идея: проектиране на сгради и съоръжения и консултации по архитектурни дейности от "ХШ АРХИТЕКТИ" ООД"

Основна цел на настоящото проектно предложение е реализирането на пазара на предприемаческа идея - продукти, притежаващи характеристиките на услуги, а именно проектиране на сгради и съоръжения и консултации по архитектурни дейности, чрез което - навлизане на целевия пазар и заемане на конкурентни пазарни позиции от "ХШ АРХИТЕКТИ" ООД за него.

Обща стойност: 250 000.00 лв., от които 170 000.00 лв. европейско и 30 000 лв. национално съфинансиране.